Označení:

ČSN 050000 (050000)

Datum vydání:

12.01.1987

Název:

Svařování. Svařování kovů. Základní pojmy.

Katalogové číslo:

24553

Čárový kód:

8590963245539

Anotace normy:

Norma určuje české a slovenské názvy základních pojmů, používaných v oboru sváření kovů a vymezuje jejich význam. V normě jsou zapracovány údaje z ST SEV 5277-85. Cizojazyčné názvy uvedeny nejsou. Ve čtyřech částech je slovensky a česky uvedeno názvosloví a slovensky je definováno cca 85 hesel. ČSN 05 0000 byla schválena 12.1.1987 a nabyla účinnosti od 1.1.1988. Nahradila ČSN 05 0000 z 25.1.1978
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz