Označení:

ČSN 050002 (050002)

Datum vydání:

05.12.1988

Název:

Svařování. Obloukové a elektrostruskové svařování a navařování. Základní pojmy.

Katalogové číslo:

24554

Čárový kód:

8590963245546

Anotace normy:

Norma určuje české a slovenské názvy základních pojmů, používaných v oboru obloukového a elektrostruskového sváření a naváření a vymezuje jejich význam. V normě jsou zapracovány údaje z ST SEV 5277-85. Pro informaci jsou uvedeny ruské, anglické a německé názvy. V pěti částech je slovensky a česky uvedeno názvosloví a slovensky je definováno cca 130 hesel. ČSN 05 00020 byla schválena 5.12.1988 a nabyla účinnosti od 1.7.1989. Nahradila ČSN 05 0002 z 9.8.1972


Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz