Označení:

ČSN 050003 (050003)

Datum vydání:

17.04.1991

Název:

Svařování. Odporové svařování. Základní pojmy.

Katalogové číslo:

24555

Čárový kód:

8590963245553

Anotace normy:

Norma určuje názvy základních pojmů používaných v oboru odporového sváření kovů a vymezuje jejich význam. Názvy jsou rozdělené do těchto částí a oddílů: I. Způsoby odporového sváření, II. Charakteristické pojmy odporového sváření, III. Charakteristiky zařízení na odporové sváření a IV. Elektrotechnické pojmy. Slovensky a česky je uvedeno názvosloví. Slovensky je definováno cca 332 hesel. Pro informaci jsou uvedeny ekvivalentní názvy v angličtině, němčině a ruštině. ČSN 05 0003 byla schválena 17.4.1991 a nabyla účinnosti od 1.3.1992. Nahradila ČSN 05 0003 z 9.8.1972 a čl. 5, 7, 13, 18, 23, 25, 28, 33, 34, 35, 37, 38 z ČSN 05 2010 z 17.5.1988
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz