Označení:

ČSN 050040 (050040)

Datum vydání:

28.09.1987

Název:

Pájení. Pájení kovů. Základní pojmy.

Katalogové číslo:

24566

Čárový kód:

8590963245669

Anotace normy:

Norma určuje slovenské a české názvy pojmů, používaných v oboru pájení kovů a vyjmenovává jejich základní význam. Dále jsou uvedeny názvy ruské, anglické a německé. V pěti částech je slovensky a česky uvedeno názvosloví a slovensky definováno asi 140 hesel. ČSN 05 0040 byla schválena 28.9.1987 a nabyla účinnosti od 1.10.1988. Nahradila ČSN 05 0040 z 30.9.1969


Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz