Označení:

ČSN 050235 (050235)

Datum vydání:

12.10.1977

Název:

Svařování. Mezní úchylky svarků a přídavky na jejich obrábění.

Katalogové číslo:

655

Čárový kód:

8590963006550

Anotace normy:

Norma určuje mezní odchylky rozměrů, tvaru a polohy ploch svarků, zhotovených tavným svařováním z uhlíkatých nebo nízkolegovaných ocelí a minimální přídavky na obrábění svarků pokud to jiné normy nebo předpisy (např. pro kotle a tlakové nádoby, kolejová vozidla, ocelové konstrukce) neurčují jinak. Příloha uvádí způsob kreslení svarku a výpočet přídavku na obrobení
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz