Označení:

ČSN 050630 (050630)

Datum vydání:

01.02.1993

Název:

Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro obloukové svařování kovů.

Katalogové číslo:

28595

Čárový kód:

8590963285955

Anotace normy:

V této normě jsou podle § 3 Zákona č. 142/1991 Sb., o československých normách závazná v rozsahu působnosti ČÚBP, SÚBP, SBÚ, MV ČR, MV SR, MZ ČR, MZ SR na základě jejich požadavků ta ustanovení, kapitoly, články a přílohy v tom rozsahu, jak je uveden v tabulce v úvodní části normy. Poznámka: Zezávazňující ustanovení, která se vztahují k většině kapitol a v nich k většině článků jsou tabelárně zpracována na základě požadavku každého neopomenutelného účastníka řízení. Norma určuje bezpečnostní opatření pro obsluhu, nastavování, programování, údržbu a opravu zařízení na obloukové sváření a naváření kovů, elektrostruskové sváření, žlábkování uhlíkovou elektródou a tepelné dělení elektrickým obloukem (dále jen obloukové sváření), nezávisle od stupně automatizace. Platí i pro další způsoby zpracování, při nichž se využívá zařízení na obloukové sváření. Norma se musí používat společně s ČSN 05 0601. Technická norma má podobné uspořádání, jako ČSN 05 0600 a ČSN 05 0601 s tím, že obsahuje poměrně značný objem doplňků pokud jde o nebezpečí při obloukovém sváření. Zvláštní kapitoly věnuje také provozu zařízení (kap. 6) a údržbě a opravě svářecích zařízení (kap. 7) Poznámka: I v tomto případě lze konstatovat, že jde rozsáhlou "prováděcí" normu k ČSN 05 0601 bezpečnostnětechnické a hygienické povahy, komplexně rozvádějící problematiku rizika vznikajícího při obloukovém sváření kovů tak, jak byla obecně uvedena v ČSN 05 0600. ČSN 05 0630 byla vydána v únoru 1993. Nahradila ČSN 05 0630 z 9.1.1978
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz