Označení:

ČSN 050705 (050705)

Datum vydání:

01.09.2002

Název:

Zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů.

Katalogové číslo:

62493

Čárový kód:

8590963624938

Anotace normy:

Tato norma stanovuje požadavky pro základní teoretickou a praktickou přípravu svářeče, způsoby provádění a hodnocení zkoušky svářeče a vydávání "Osvědčení o zkoušce". Norma platí pro níže uvedené metody tavného svařování a dělení kovů a svařování a dělení plastů. (Viz kapitola 4.) Stanovuje zásady pro přípravu a zkoušení svářečů v rozsahu základního kurzu nebo zaškolení pracovníka na určitou jednoduchou svářečskou práci. Při závěrečné zkoušce svářeč musí prokázat, že má základní odborné a praktické znalosti o metodě svařování, značení a používání základních a přídavných materiálů, vadách svarů a příčinách jejich vzniku a platných bezpečnostních předpisech. Norma stanovuje základ pro vzájemné uznávání odborné způsobilosti svářečů zkušebními organizacemi v rozdílných oblastech jejich uplatnění, je platná pouze na území ČR. Osvědčení o zkoušce se vystavuje na základě výhradní zodpovědnosti zkušebního orgánu nebo zkušební organizace. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou popsány. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Druhy kurzů - metoda svařování, svařované materiály a označení zaškolení, kapitolu 5 - Označování zkoušek, kapitolu 6 - Organizace školení, kapitolu 7 - Zkoušky, kapitolu 8 - Rozsah oprávnění a platnost zkoušky a kapitolu 9 - Doklady o zaškolení. Dále norma uvádí informativní Přílohy A, B, C, D, E, F, G a H. ČSN 05 0705 byla vydána v září 2002. Nahradila ČSN 05 0705 z 11.8.1976.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz