Označení:

ČSN 052008 (052008)

Datum vydání:

27.03.1987

Název:

Svařování. Obloukové a elektrostruskové svářečky. Názvosloví a třídění.

Katalogové číslo:

24613

Čárový kód:

8590963246130

Anotace normy:

Norma obsahuje názvosloví, třídění, určující znaky a způsob tvorby názvů univerzálních obloukových a elektrostruskových svářeček, názvosloví částí těchto svářeček a jejich příslušenství, a to ve slovenské a české řeči. Současně jsou uvedeny definice. Celkem je definováno cca 95 hesel. ČSN 05 2008 byla schválena 27.3.1987 a nabyla účinnosti od 1.1.1988. Nahradila ON 05 2008 z 15.2.1964


Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz