Označení:

ČSN 330050-605 (330050)

Datum vydání:

01.10.1994

Název:

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 605: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Elektrické stanice.

Katalogové číslo:

16449

Čárový kód:

8590963164496

Anotace normy:

Norma obsahuje IEC 50(605):1983 s národními doplňky, které jsou v textu označené písmenem N. Je poslední z pěti kapitol Mezinárodního elektrotechnického slovníku zabývajícího se výrobou, přenosem a rozvodem elektrické energie v souladu s níže uvedeným plánem: Kap. 601 "Všeobecně", kap. 602 "Výroba", kap. 603 "Plánování a řízení elektrizační soustavy", kap. 604 "Provoz", kap. 605 "Elektrické stanice". Norma obsahuje české a slovenské termíny, definice v češtině, anglické termíny a definice a další cizojazyčné termíny v pořadí: francouzština, němčina, ruština. Česky a anglicky je definováno cca 104 hesel. ČSN 33 0050-605 byla vydána v říjnu 1994. Nahradila společně s ČSN 33 0050-601 ČSN 33 3200 z 29.4.1986
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz