Označení:

ČSN 330122 (330122)

Datum vydání:

01.03.2005

Název:

Pokyn na používání evropské normy EN 50160.

Katalogové číslo:

72501

Čárový kód:

8590963725017

Anotace normy:

Tato norma se týká pokynů pro vyhodnocování napěťových charakteristik elektrické energie dodávané distribučními sítěmi. Norma obsahuje 22 stran textu.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz