Označení:

ČSN 330123 (330123)

Datum vydání:

17.02.1984

Název:

Napájecí napětí a metody jeho měření u sdělovacích zařízení.

Katalogové číslo:

23331

Čárový kód:

8590963233314

Anotace normy:

Touto normou se zavádí ST SEV 3893-82 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Norma RVHP platí pro nově vyvíjené stacionární sdělovací zařízení a stanovuje jmenovitá a pracovní stejnosměrná a střídavá napětí na jeho vstupu, při kterých je zajištěna normální činnost tohoto zařízení a také metody jejich měření. Jsou normalizována stejnosměrná a střídavá napájecí napětí (kapitola 1) a metody měření (kapitola 2). ČSN 33 0123 byla schválena 17.2.1984 a nabyla účinnosti od 1.7.1985
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz