Označení:

ČSN 330124 (330124)

Datum vydání:

01.04.2006

Název:

Normalizace a liberalizace energetického trhu.

Katalogové číslo:

75250

Čárový kód:

8590963752501

Anotace normy:

Tato norma uvádí souvislosti mezi právními předpisy EU na úseku trhu a elektrickou energií a iniciativami v mezinárodních normalizačních organizacích IEC, ISO a CENELEC. Zabývá se také situací v USA a Kanadě. Norma vytyčuje úkoly pro jednotlivé technické komise.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz