Označení:

ČSN 330172 (330172)

Datum vydání:

12.10.1987

Název:

Elektrotechnické předpisy. Označování a tvary ovládacích tlačítek.

Katalogové číslo:

23336

Čárový kód:

8590963233369

Anotace normy:

byla schválena 13.12.1987 a nabyla účinnosti od 1.9.1988. Nahradila ČSN 34 0172 z 7.5.1959
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz