Označení:

ČSN 330340 (330340)

Datum vydání:

10.04.1987

Název:

Elektrotechnické předpisy. Ochranné kryty elektrických zařízení a předmětů.

Katalogové číslo:

23339

Čárový kód:

8590963233390

Anotace normy:

Norma platí pro výrobu, montáž a údržbu ochranných krytů elektrických zařízení a předmětů z hlediska ochrany před nebezpečným dotykem, vniknutím cizích předmětů a vniknutím vody. (Pro kryty určené na ochranu před ohrožením člověka pohyblivými částmi výrobních zařízení, vylétávajícím materiálem z výrobního zařízení a vstřikující mazací a chladicí kapalinou platí ČSN 83 2041. Z hlediska nebezpečí výbuchu hořlavých plynů, par a prachů musí kryty vyhovět také ČSN 33 2320, ČSN 33 2330 a dalším. Konečně z hlediska ochrany před nebezpečným dotykem a dotykovým napětím platí ČSN 34 1010.) Jsou normalizována základní ustanovení, vlastnosti krytů a konečně technické požadavky. Podle čl.2.7 kryty, které přicházejí do styku s poživatinami, musí být z takových materiálů, nebo být tak povrchově chráněny, aby byly zdravotně nezávadné. Tato nezávadnost je údajně stanovena hygienickými předpisy, které ale nejsou blíže specifikovány. ČSN 33 0340 byla schválena 10.4.1987 a nabyla účinnosti od 1.4.1988
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz