Označení:

ČSN 330371:1982/Z1 (330371)

Datum vydání:

01.04.2006

Název:

Nevýbušná elektrická zařízení. Výbušné směsi. Klasifikace a metody zkoušek.

Katalogové číslo:

75614

Čárový kód:

8590963756141

Anotace normy:


Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz