Označení:

ČSN 330405 (330405)

Datum vydání:

01.02.1989

Název:

Elektrotechnické předpisy. Navrhování venkovní elektrické izolace podle stupně znečištění.

Katalogové číslo:

23343

Čárový kód:

8590963233437

Anotace normy:

V této normě jsou zapracovány údaje z ST SEV 6465-88. Norma platí pro navrhování venkovní elektrické izolace silových vedení a stanic s napětím od 1 kV do 750 kV v oblastech se znečištěným ovzduším. Nevztahuje se na drážní a trolejová vedení, svodiče přepětí, zkušební, lékařská, radiotechnická a jiná speciální zařízení, na podélnou izolaci vypínačů apod. Norma obsahuje klasifikaci prostředí podle stupně znečištění, a požadavky na navrhovaní izolace. V příloze č. 1 je návod pro měření stupně znečištění ovzduší zachycováním spadu do sedimentačních nádobek. ČSN 33 0405 byla schválena 1.2.1989 a nabyla účinnosti od 1.1.1990
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz