Označení:

ČSN 330419-4 (330419)

Datum vydání:

01.06.2006

Název:

Koordinace izolace - Část 4: Průvodce výpočty koordinace izolace a modelováním elektrických sítí.

Katalogové číslo:

75767

Čárový kód:

8590963757674

Anotace normy:

Tato technická norma je průvodce pro studium koordinace izolace, který předkládá mezinárodně uznávaná doporučení pro modelování elektrických systémů a pro implementaci deterministických a pravděpodobnostních metod upravených pro použití v numerických programech Předmětem je poskytnutí informace přehledem metod, modelů a příkladů, vhodných pro aplikace úloh specifikovaných v IEC 60071-2 a pro výběr izolačních hladin přístrojů nebo uspořádání podle definic v IEC 60071-1
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz