Označení:

ČSN 332000-2-21 (332000)

Datum vydání:

01.04.1998

Název:

Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 2: Definice - Kapitola 21: Pokyn k používání všeobecných termínů.

Katalogové číslo:

51249

Čárový kód:

8590963512495

Anotace normy:

Tato norma je českou verzí technické zprávy IEC 364-2-21:1993. Technická zpráva IEC 364-2-21:1993 má status české technické normy. Tento pokyn se používá pro elektrické instalace v budovách. Obsahuje vysvětlující poznámky k termínům použitým v IEC 364, které uvádí oddíly 01 až 08 normy IEC 50 (826). Poznámky mají usnadnit používání těchto termínů. Jde v podstatě o názvoslovnou normu. (Česky a anglicky je uvedeno názvosloví, česky jsou provedeny doplňky definic u 12 hesel). ČSN 33 2000-2-21 byla vydána v dubnu 1998
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz