Označení:

ČSN 332000-4-42-ed.2 (332000)

Datum vydání:

01.02.2012

Název:

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla.

Katalogové číslo:

89952

Čárový kód:

8590963899527

Anotace normy:

Tato norma platí pro elektrické instalace s ohledem na opatření na ochranu osob, užitkových zvířat a majetku před tepelnými účinky, hořením nebo degradací materiálů a rizikem popálení způsobeným elektrickým zařízením, plameny v případě nebezpečí požáru šířícího se od elektrické instalace do ostatních požárních úseků oddělených přepážkami, které jsou v blízkosti a narušením bezpečné funkce elektrického zařízení včetně bezpečnostních instalací


Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz