Označení:

ČSN 332000-4-43-ed.2 (332000)

Datum vydání:

01.12.2010

Název:

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy.

Katalogové číslo:

86830

Čárový kód:

8590963868301

Anotace normy:

Tato norma popisuje, jak jsou živé vodiče chráněny jedním nebo více přístroji zajišťujícími automatické odpojení od zdroje v případě přetížení a zkratu. Norma uvádí též výjimky, kdy tuto ochranu není třeba zajišťovat (v případě omezení nadproudu charakteristikami napájení, v případě, kdy by přerušení napájení bylo nebezpečné nebo kdyby se přerušením napájení mohlo zvýšit nebezpečí - např. u zabezpečovacích zařízení). Norma pokrývá též otázky koordinace nadproudové a zkratové ochrany (aby prvek jistící zařízení před nadproudem nemohl být poškozen proudem, který vznikne v případě zkratu)
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz