Označení:

ČSN 332000-4-442 (332000)

Datum vydání:

01.12.1999

Název:

Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 44: Ochrana proti přepětí - Oddíl 442: Ochrana zařízení nn při zemních poruchách v síti vysokého napětí. (Platnost do 7.12.2014).

Katalogové číslo:

53857

Čárový kód:

8590963538570

Anotace normy:

Tato norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 384.4.442 S1:1997. Jak je z názvu patrno, norma obsahuje pouze oddíl 442 z kapitoly 42. V tomto oddíle uvádí celkem 16 článků. Tento 442. oddíl normy konkrétně uvádí požadavky na ochranu osob a zařízení v sítích nízkého napětí v případě zemní poruchy v systému vn v transformovně, která napájí zařízení nn. Požadavky na spojení neživých vodivých částí transformovny s uzemněním transformovny jsou uvedeny v prEN 50179 (v ČR do prosince 1999 nezavedena). (CENELEC TC 99X). Požadavky v této části se nevztahují na systémy nn, které jsou částí veřejné elektrické sítě. ČSN 33 2000-4-442 byla vydána v prosinci 1999
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz