Označení:

ČSN 332000-4-443-ed.2 (332000)

Datum vydání:

01.02.2007

Název:

Elektrické instalace budov - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím.

Katalogové číslo:

77687

Čárový kód:

8590963776873

Anotace normy:

V novém vydání je provedena aktualizace na nové normy, doplněn článek "Řízení přepětí ochranou založené na ocenění rizika" a v tabulce 1 jsou stanoveny hodnoty požadovaných impulzních výdržných napětí pro zařízení pro sítě se jmenovitým napětím 1 000 V.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz