Označení:

ČSN 332000-4-45 (332000)

Datum vydání:

01.01.1996

Název:

Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45: Ochrana před podpětím.

Katalogové číslo:

18606

Čárový kód:

8590963186061

Anotace normy:

V této normě jsou zpracovány všechny údaje z IEC 364-4-45:1984, které jsou shodné s HD 384.4.45 S1:1988. Obsahuje prakticky jedinou kapitolu, a to 45: Ochrana před podpětím: V čl. 451.2 uvádí: "Tam, kde pokles napětí nebo jeho přechodná ztráta a následující obnovení mohou způsobit nebezpečí pro osoby nebo majetek, musí se provést vhodná opatření. Obdobná opatření se musí provést rovněž tehdy, jestliže výpadkem napětí může být poškozena část instalace nebo spotřebič. Zařízení na ochranu před podpětím se nepožaduje, pokud nejsou ohrožení lidé a jestliže nebezpečí poškození instalace nebo spotřebičů představuje přijatelné riziko." Velmi stručná, dvoulistová norma. ČSN 33 2000-4-45 byla vydána v lednu 1996
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz