Označení:

ČSN 332000-4-46-ed.2:2002/Oprava1 (332000)

Datum vydání:

01.05.2005

Název:

Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 46: Odpojování a spínání.

Katalogové číslo:

73111

Čárový kód:

8590963731117

Anotace normy:


Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz