Označení:

ČSN 332000-4-482 (332000)

Datum vydání:

01.01.2000

Název:

Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů - Oddíl 482: Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím.

Katalogové číslo:

55508

Čárový kód:

8590963555089

Anotace normy:

Tato norma obsahuje harmonizační dokument HD 384.4.482 S1:1997 včetně opravy z července 1997. Jak je z názvu patrno, norma obsahuje pouze oddíl 482 z kapitoly 48. V tomto oddíle uvádí celkem 31 článků. Tento 482. oddíl normy konkrétně pokrývá, - výběr a provedení instalací v prostorách s nebezpečím vzniku požáru v důsledku nebezpečných vlastností zpracovávaných nebo skladovaných materiálů jakými jsou výroba, zpracování, skladování hořlavých materiálů včetně hromadění prachu, - výběr a provedení instalací v místech s převážně hořlavými hmotami ve stavebních konstrukcích, - výběr a provedení instalací v místech s ohrožením nenahraditelného zboží (připravuje se). Elektrické zařízení musí být zvoleno a namontováno tak, že jeho teplota za obvyklého provozu a předpokládaného oteplení v případě poruchy nemůže vyvolat požár, přičemž jsou brány v úvahu i vnější vlivy. ČSN 33 2000-4-482 byla vydána v lednu 2000
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz