Označení:

ČSN 332000-5-51-ed.3 (332000)

Datum vydání:

01.04.2010

Název:

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy.

Katalogové číslo:

85482

Čárový kód:

8590963854823

Anotace normy:

zabývá výběrem a zařizováním elektrického zařízení. Elektrická zařízení musí být volena a zřizována v souladu s opatřeními k ochraně z hlediska bezpečnosti, s požadavky na řádnou funkci pro určené užití v instalaci a s požadavky na přiměřenou odolnost proti předpokládaným vnějším vlivům. ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, platí souběžně s ČSN 33 2000-5-51 ed. 2:2006 do 2012-04-01, kdy ji zcela nahrazuje
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz