Označení:

ČSN 332000-5-534 (332000)

Datum vydání:

01.05.2009

Název:

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Odpojování, spínání a řízení - Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení.

Katalogové číslo:

83184

Čárový kód:

8590963831848

Anotace normy:

Tato norma stanoví základní požadavky na ochranná opatření, která je nutno v elektrických instalacích o napětí do AC 1 000 V provést, aby byla zajištěna ochrana elektrických a elektronických zařízení, ale i osob a majetku před přepětími.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz