Označení:

ČSN 332000-5-551-ed.2 (332000)

Datum vydání:

01.09.2010

Název:

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení - Ostatní zařízení - Článek 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení.

Katalogové číslo:

86557

Čárový kód:

8590963865577

Anotace normy:

Tato norma stanoví požadavky na volbu a provedení zdrojových soustrojí nízkého a malého napětí určených pro trvalé nebo občasné napájení všech částí instalace. Kromě toho obsahuje požadavky na instalace s následujícími způsoby napájení: - napájení instalace, která není připojena k veřejné distribuční síti; - napájení instalace, které je alternativní k napájení z veřejné distribuční sítě; - napájení instalace paralelně s veřejnou distribuční sítí; - vhodné kombinace výše uvedených způsobů
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz