Označení:

ČSN 332000-7-706-ed.2 (332000)

Datum vydání:

01.08.2007

Název:

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-706: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Omezené vodivé prostory.

Katalogové číslo:

79052

Čárový kód:

8590963790527

Anotace normy:

Jednotlivé požadavky této části jsou aplikovatelné na výběr, návrh a provedení elektroinstalace v omezených vodivých prostorech.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz