Označení:

ČSN 332000-7-708-ed.3 (332000)

Datum vydání:

01.04.2010

Název:

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-708: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Parkoviště karavanů, kempinková parkoviště a obdobné lokality.

Katalogové číslo:

85168

Čárový kód:

8590963851686

Anotace normy:

Zvláštní požadavky této části souboru norem ČSN 33 2000 se užijí pro elektrickou instalaci určenou k napájení mobilních domů, karavanů, nebo stanů v kempech, parcích určených pro táboření a podobných lokalitách. POZNÁMKA - Dále pro účel této části souboru ČSN 33 2000, se rozumí výrazem "kempink" označení pro kempink, park pro táboření a podobné lokality. Pro zbytek elektrické instalace kempinků platí všeobecná ustanovení ze souboru ČSN 33 2000 společně se zvláštními požadavky z části 7
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz