Označení:

ČSN 332000-7-709 (332000)

Datum vydání:

01.03.2010

Název:

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-709: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Přístavy a obdobné lokality.

Katalogové číslo:

85182

Čárový kód:

8590963851822

Anotace normy:

Zvláštní požadavky této části souboru norem ČSN 33 2000 se užijí pro elektrickou instalaci určenou k napájení jachet, člunů a obytných člunů (hausbótů) v přístavech a podobných lokalitách. POZNÁMKA 1 - v této části se "přístavem" rozumí přístav a podobné lokality, určené ke kotvení. Specifické požadavky této části se neaplikují na napájení obytných člunů (hausbótů) pokud jsou napájeny přímo z distribuční sítě
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz