Označení:

ČSN 332000-7-714 (332000)

Datum vydání:

01.07.2001

Název:

Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 714: Zařízení pro venkovní osvětlení. (Platnost do 14.3.2015).

Katalogové číslo:

62132

Čárový kód:

8590963621326

Anotace normy:

Tato norma stanoví zvláštní požadavky na elektrická osvětlovací zařízení určená pro osvětlování komunikací, parků, zahrad, veřejných prostranství, sportovních areálů, pomníků apod. Tento elektrotechnický předpis stanoví požadavky i na ostatní zařízení s vestavěným osvětlením jako jsou telefonní budky, zastávky městské hromadné dopravy, panely, městské plány a silniční značky. Ustanovení tohoto elektrotechnického předpisu se nevztahují na zařízení pro veřejné osvětlení, která jsou součástí rozvodné sítě, dočasného girlandového osvětlení, svítidel, která jsou upevněna na vnější straně budova jsou napájena z vnitřních rozvodů této budovy a dále pro osvětlovací zařízení bazénů a fontán
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz