Označení:

ČSN 332030 (332030)

Datum vydání:

01.11.2004

Název:

Elektrostatika - Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny.

Katalogové číslo:

71157

Čárový kód:

8590963711577

Anotace normy:

Norma uvádí požadavky pro vyloučení nebezpečí iniciace a úrazu elektrickým proudem v důsledku statické elektřiny. Procesy, které nejčastěji způsobují problémy se statickou elektřinou jsou popsány detailně. Mezi tyto procesy patří manipulace s různými typy pevných látek, kapalin, prachů, plynů, aerosolů a výbušnin. Pro každý případ jsou definovány zdroje a povaha nebezpečí od statické elektřiny a jsou uvedeny specifická doporučení pro tyto případy. Základní informace o vytváření nežádoucí statické elektřiny v pevných materiálech, kapalinách, plynech, výbušninách a rovněž na osobách, společně s popisem jak vznikající náboje způsobují vznícení nebo úraz elektrickým proudem, jsou uvedeny v přílohách. Norma neplatí pro nebezpečí od statické elektřiny ve vztahu k bleskům, k možnému poškození elektronických součástí nebo zdravotních nebezpečí.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz