Označení:

ČSN 332130-ed.2 (332130)

Datum vydání:

01.09.2009

Název:

Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody.

Katalogové číslo:

83957

Čárový kód:

8590963839578

Anotace normy:

obsahuje podrobné požadavky na elektrické rozvody v budovách pro bydlení a v budovách občanské výstavby. Tato norma platí pro navrhování, provádění a rekonstrukce vnitřních elektrických rozvodů silových a sdělovacích v objektech bytové a občanské výstavby, a v objektech s obdobným provozem, například administrativního charakteru. ČSN 33 2130 ed. 2, platí souběžně s ČSN 33 2130:1983 do 2011-09-01, kdy ji zcela nahrazuje.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz