Označení:

ČSN 332160 (332160)

Datum vydání:

01.04.1993

Název:

Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení vn, vvn a zvn.

Katalogové číslo:

28658

Čárový kód:

8590963286587

Anotace normy:

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v působnosti Federálního ministerstva spojů, Federálního ministerstva dopravy, Federálního ministerstva obrany, Federálního ministerstva hospodářství, ministerstva vnitra Slovenské republiky, Ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky, Ministerstva hospodářství Slovenské republiky na základě jejich požadavků. Články 3.1 až 3.14 této normy jsou podle téhož zákona závazné v rozsahu působnosti Slovenského úřadu bezpečnosti práce na základě jeho požadavku. Tato norma platí pro výpočet nebezpečných vlivů venkovních a kabelových vedení vn, vvn, zvn a sdělovací vedení a zařízení, pro jejich ochranu před těmito vlivy a pro výpočet nebezpečných vlivů a stanovení způsobu ochrany sdělovacích zařízení a vedení zavedených do elektrických stanic vn, vvn, zvn. Účelem této normy je stanovení mezí nebezpečných vlivů trojfázového vedení vn, vvn, zvn na sdělovacích vedení a zařízení, určení parametrů pro výpočet a způsob jejich výpočtu, doporučení vhodných ochranných opatření a výpočet nebezpečných vlivů a doporučení ochranných opatření sdělovacích zařízení a vedení zavedených do elektrických stanic vn, vvn a zvn. Rozsáhlá norma obsahuje zejména požadavky na výpočet nebezpečných vlivů a na ochranná opatření. ČSN 33 2160 byla vydána v dubnu 1993. Nahradila ČSN 34 2030 z 29.12.2.1965 a ČSN 34 2031 z 28.1.1965




Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz