Označení:

ČSN 332165 (332165)

Datum vydání:

06.04.1989

Název:

Elektrotechnické předpisy. Zásady pro ochranu ocelových izolovaných potrubí uložených v zemi před nebezpečnými vlivy venkovních trojfázových vedení a stanic vvn a zvn. (Platnost do 24.10.2014).

Katalogové číslo:

23358

Čárový kód:

8590963233581

Anotace normy:

Norma platí pro projektování a stavbu ocelových izolovaných potrubí, uložených v zemi v blízkosti venkovních trojfázových vedení a elektrických stanic vvn a zvn a pro projektování a stavbu venkovních trojfázových vedení a elektrických stanic vvn a zvn v blízkosti ocelových izolovaných potrubí uložených v zemi. Rozsáhlá norma (35 stran) obsahuje požadavky na volbu trasy, meze nebezpečných vlivů, jejich výpočet a konečně ochranná opatření obecně a zvlášť při montáži. V přílohách jsou příklady některých výpočtů. ČSN 33 2165 byla schválena 6.4.1989 a nabyla účinnosti od 1.3.1990. Nahradila návrh ČSN 33 2165 z roku 1983
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz