Označení:

ČSN 332312 (332312)

Datum vydání:

08.05.1985

Název:

Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich (Částečně zrušena a nahrazena - viz neplatné normy). (Platnost do 1.1.2016).

Katalogové číslo:

23362

Čárový kód:

8590963233628

Anotace normy:

Norma platí pro navrhování, volbu druhu a zhotovení i způsob uložení elektrických silových zařízení mn a nn ukládaných do hořlavých látek a na ně. Neplatí pro dopravní prostředky a pro elektrická silová zařízení zabudovaná ve spotřebičích. Norma určuje podmínky na návrh a stavbu elektrických silových zařízení, ukládaných do hořlavých látek a na ně, jejichž cílem je zabránit vznícení hořlavých látek a šíření požáru ve vedeních. Jsou normalizovány všeobecné a technické požadavky. ČSN 33 2312 byla schválena 8.5.1985 a nabyla účinnosti od 1.9.1986. Nahradila ČSN 37 5241 z 2.4.1976
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz