Označení:

ČSN 332550 (332550)

Datum vydání:

28.02.1991

Název:

Elektrotechnické předpisy. Jeřáby a zdvihadla. Předpisy pro elektrická zařízení.

Katalogové číslo:

23367

Čárový kód:

8590963233673

Anotace normy:

Norma platí v rozsahu platnosti ČSN 27 0140 a ČSN 27 0502, jež doplňuje o požadavky na elektrická zařízení jeřábů a zdvihadel počínaje místem připojení ke zdroji elektrické energie, tj. hlavním vypínačem. Elektrické zařízení jeřábu podle normy je napájeno ze střídavých zdrojů o napětí do 1000 V a stejnosměrných zdrojů o napětí do 1500 V. Ode dne účinnosti této normy musí být elektrická zařízení projektována a konstruována tak, aby odpovídala jejím požadavkům. Schválené projekty, konstrukční podklady a nedokončená elektrická zařízení se mohou dokončit podle dříve platných norem, musí však být provedena podle této normy, jestliže budou vyrobena po 1.1.1995. Účel normy: Tato norma stanovuje požadavky na elektrická zařízení jeřábů s ohledem na jejich životnost, bezpečnost a hospodárnost provozu. Jsou normalizovány požadavky na ochranu a jištění, na řídící a signalizační obvody, mechanické provedení a uspořádání elektrického zařízení, řídící přístroje, vodiče a spojovací vedení, přenosné spotřebiče a revize. ČSN 33 2550 byla schválena 28.2.1991 a nabyla účinnosti od 1.1.1992. Nahradila ČSN 34 1640 z 6.10.1965 a ČSN 34 1643 z 16.1.1984
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz