Označení:

ČSN 333015 (333015)

Datum vydání:

08.04.1983

Název:

Elektrotechnické předpisy. Elektrické stanice a elektrická zařízení. Zásady dimenzování podle elektrodynamické a tepelné odolnosti při zkratech.

Katalogové číslo:

23369

Čárový kód:

8590963233697

Anotace normy:

Touto normou se zavádí ST SEV 2726-80 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Norma RVHP platí pro elektrická zařízení a jejich části, používané v třífázových střídavých soustavách o kmitočtu do 60 Hz a v jednofázových střídavých soustavách napájených z třífázových soustav. Jsou normalizovány podmínky pro určování velikosti zkratového proudu a podmínky pro volbu elektrického zařízení podle dynamické a tepelné odolnosti proti působení zkratového proudu. ČSN 33 3015 byla schválena 8.4.1983 a nabyla účinnosti od 1.7.1984. Nahradila část I a II ČSN 38 1754 z roku 1974
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz