Označení:

ČSN 333022-1 (333022)

Datum vydání:

01.05.2004

Název:

Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 1: Součinitele pro výpočet zkratových proudů podle IEC 60909-0.

Katalogové číslo:

70080

Čárový kód:

8590963700809

Anotace normy:

Norma ČSN 33 3022-1 obsahuje překlad IEC TR 60909-1:2002. Norma se zabývá zkratovými proudy v trojfázových střídavých soustavách a úzce navazuje na normu EN 60909-0. Zaměřuje se v potřebném rozsahu na podstatu a používání součinitelů nezbytných pro zajištění výpočtů zkratových proudů v trojfázových soustavách podle EN 60909-0 s dostatečnou technickou přesností a co možná nejjednodušším postupem. Norma nemění zásady standardizovaného výpočetního postupu uvedeného v EN 60909-0. Norma dále uvádí postup určení příspěvku asynchronních motorů nebo skupin těchto motorů (ekvivalentních motorů) k počátečnímu souměrnému rázovému zkratovému proudu. Je důležitou částí souboru norem pro výpočet zkratových proudů v trojfázových střídavých soustavách
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz