Označení:

ČSN 333070 (333070)

Datum vydání:

01.01.1979

Název:

Elektrotechnické předpisy. Kompenzace kapacitních zemních proudů v sítích vysokého napětí.

Katalogové číslo:

2607

Čárový kód:

8590963026077

Anotace normy:

Norma platí pro navrhování, zkoušení a provoz zařízení ke kompenzaci kapacitních zemních proudů v sítích vysokého napětí a blokových alternátorů vyšších výkonů. Účelem normy je stanovit požadavky na volbu a použití zařízení pro kompenzaci kapacitních zemních proudů v sítích vysokého napětí. Jsou normalizovány požadavky na navrhování kompenzačního zařízení, jeho zkoušení a provoz a pro signalizaci a indikaci zemních spojení. Schematické nákresy jsou v příloze č. 2, názvosloví v příloze č.1. ČSN 33 3070 byla schválena 1.1.1979 a nabyla účinnosti od 1.5.1981. Nahradila ČSN 38 0709 ze 2.3.1966
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz