Označení:

ČSN 333080 (333080)

Datum vydání:

13.03.1978

Název:

Elektrotechnické předpisy. Kompenzace indukčního výkonu statickými kondenzátory.

Katalogové číslo:

2608

Čárový kód:

8590963026084

Anotace normy:

Norma platí pro kompenzaci indukčního výkonu při 50 Hz pro zlepšení účinku (cos fí) statickými kondenzátory. Norma přímo neřeší bezpečnostní požadavky; obsahuje jen technické údaje. ČSN 33 3080 byla schválena 13.3.1978 a nabyla účinnosti od 1.2.1979. Nahradila ČSN 38 0710 z roku 1972. "Změnou a)-9/1982" se s účinností od 1.1.1983 doplňuje nový čl.2.5.1.3, který se týká jištění kondenzátorů a nevýznamně mění text vysvětlivky v příloze 2. "Změnou b)-7/1986" se s účinností od 1.9.1986 provádějí změny textu dvou článků
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz