Označení:

ČSN 333210 (333210)

Datum vydání:

18.03.1986

Název:

Elektrotechnické předpisy. Rozvodná zařízení. Společná ustanovení (Částečně zrušena a nahrazena - viz neplatné normy).

Katalogové číslo:

23375

Čárový kód:

8590963233758

Anotace normy:

Norma platí pro konstrukci, projektování, výrobu, dodávky, výstavbu i provoz elektrických rozvodných zařízení všech provedení bez rozdílů napětí. Stanoví obecné zásady, které jsou dále upřesněny v příslušných předmětových normách. Jsou normalizována všeobecná ustanovení, základní jmenovité hodnoty, vzdálenosti živých částí, zásady konstrukčního řešení, umísťování rozvodných částí a zařízení a zkoušení. Řada ustanovení normy má význam pro bezpečnost a spolehlivost. ČSN 33 3210 byla schválena 18.3.1986 a nabyla účinnosti od 1.7.1987. Nahradila ČSN 33 3210 ze 6.7.1978
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz