Označení:

ČSN 333220 (333220)

Datum vydání:

16.09.1986

Název:

Elektrotechnické předpisy. Společná ustanovení pro elektrické stanice (Částečně zrušena a nahrazena - viz neplatné normy).

Katalogové číslo:

23376

Čárový kód:

8590963233765

Anotace normy:

Norma stanoví základní požadavky pro projektování, výstavbu, rozšiřování a úpravy elektrických stanic. Doporučuje se podle této normy postupovat i u jiných elektrických provozoven, pokud pro ně neplatí zvláštní předpisy. Elektrické stanice , jejichž výstavba bude zahájena do 18 měsíců od data účinnosti této normy, mohou být dokončeny a provozovány podle ČSN 33 3220 ze 14.5.1981! Větší část normy je věnována zajištění stanic z hlediska elektrické bezpečnosti. Norma stanovuje i takové podrobnosti, jako je výška a pevnost zábradlí a jeho vzdálenosti od živých částí zařízení. Jsou stanoveny i požadavky na větrání (čl.7.6) a připomenuto, že musí být v souladu s hygienickými předpisy. Je výslovně uvedeno, že okolí musí být chráněno před hlukem, elektrickým polem a nebezpečnými a škodlivými látkami. ČSN 33 3220 byla schválena 16.9.1986 a nabyla účinnosti od 1.7.1987. Nahradila ČSN 33 3220 ze 14.5.1981. "Změnou a)-8/1990" se s účinností od 1.10.1990 provádějí v normě rozsáhlé úpravy textu, které mají většinou požární a bezpečnostní význam




Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz