Označení:

ČSN 333230 (333230)

Datum vydání:

04.06.1982

Název:

Elektrotechnické předpisy. Rozvodny trojfázové pro napětí nad 52 kV (Částečně zrušena a nahrazena - viz neplatné normy).

Katalogové číslo:

23378

Čárový kód:

8590963233789

Anotace normy:

Norma platí pro projektování a stavbu trojfázových rozvoden o jmenovitém napětí nad 52 kV do 750 kV se jmenovitým kmitočtem 50 Hz, v provedení venkovním i vnitřním, s izolací vzduchovou za působení atmosférického tlaku (dále jen rozvodny). Norma je závazná pro stavby, na jejichž úvodním projektu byly započaty práce po datu účinnosti této normy. Stavby, jejichž úvodní projekt byl rozpracován před datem účinnosti této normy, mohou být dokončeny podle ČSN 38 1750 z 5.2.1969 a ČSN 34 1920 z 27.3.1968. V poměrně obsáhlé normě jsou stanoveny zejména požadavky na funkce rozvodny (kapitola 2), pracovní podmínky (kapitola 3), hlavní a pomocné obvody (kapitola 4 a 5), nosné konstrukce a základy (kapitola 6) a konečně na stavební část a terénní úpravy (kapitola 7). V příloze 1 jsou typy zapojení rozvoden, v příloze 2 výzbroj odboček v rozvodnách a v příloze 3 výpočet sil na podpěry a závěsy při větru a námraze a kontrola namáhání vodičů. Řada ustanovení normy má bezpečnostně technický charakter. Hygienické požadavky (osvětlení, vytápění, prevence účinku škodlivých faktorů pracovního prostředí, aj.) norma v podstatě neřeší. ČSN 33 3230 byla schválena 4.3.1982 a nabyla účinnosti od 1.9.1983. Nahradila ČSN 38 1750 z 5.2.1969. "Změnou a)-11/1987" se s účinností od 1.1.1988 provádí v normě rozsáhlejší změny, týkající se zejména ochrany vodičů před větrem a jsou též uvedeny nové normy. "Změnou b)-5/1990" se s účinností od 1.7.1990 mění text čl.5.1.5 a doplňuje text čl.5.5.2
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz