Označení:

ČSN 333231:1983/a (333231)

Datum vydání:

01.10.1988

Název:

Elektrotechnické předpisy. Trojfázové rozvodny pro napětí do 52 kV.

Katalogové číslo:

35601

Čárový kód:

8590963356013

Anotace normy:


Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz