Označení:

ČSN 333265 (333265)

Datum vydání:

11.04.1988

Název:

Elektrotechnické předpisy. Měření elektrických veličin v dozornách výroben a rozvodů elektřiny.

Katalogové číslo:

23381

Čárový kód:

8590963233819

Anotace normy:

Norma stanoví zásadní požadavky na měření elektrických veličin v odbočkách a na přípojnicích rozvodného zařízení zvn, vvn a vn elektrických stanic a výroben pro kontrolu a řízení elektrických zařízení z příslušných dozoren. Poměrně stručná norma obsahuje zejména přehled měřených veličin (kapitola 2), požadavky na fázování (kapitola 3), na přístrojové transformátory pro měření (kapitola 4) a na měřicí obvody (kapitola 5). ČSN 33 3265 byla schválena 11.4.1988 a nabyla účinnosti od 1.7.1989. Nahradila částečně ČSN 38 1009 z 1.9.1971
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz