Označení:

ČSN 333270 (333270)

Datum vydání:

01.09.1992

Název:

Elektrotechnické předpisy. Sdělovací a zabezpečovací zařízení ve výrobnách a rozvodu elektrické energie a tepla.

Katalogové číslo:

23382

Čárový kód:

8590963233826

Anotace normy:

Čl.10.1 této normy je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazný v působnosti Ministerstva vnitra Slovenské republiky na základě jeho požadavku. Čl.10.2 této normy je podle téhož zákona závazný v rozsahu působnosti Slovenského úřadu bezpečnosti práce na základě jeho požadavku. Norma stanoví základní požadavky na technické prostředky sdělovacího a zabezpečovacího zařízení ve výrobnách a rozvodu elektrické energie a tepla i jejich funkce v rámci řízení objektu, řízení elektrizační soustavy i soustavy centralizovaného zásobování teplem. Tato norma platí pro navrhování, projektování, výstavbu, rekonstrukce a modernizace sdělovacího a zabezpečovacího zařízení ve výrobnách a rozvodu elektrické energie a tepla. Tato norma neplatí pro řídící počítače a místní automatiky, které jsou součástí automatizovaného systému řízení (výrobních procesů, technologických procesů). V některých případech však jsou sdělovací zařízení jejich integrální částí. Tato norma rovněž neplatí pro oblast hromadného dálkového ovládání, která je řešena samostatnými normami. Za pozornost stojí zezávazněné články v kap. 10 "Zabezpečovací prostředky". Čl.10.1 se týká "Elektrické požární signalizace", a stanoví: Systém elektrické požární signalizace ve výrobnách a rozvodnách elektrické energie se navrhuje podle ČSN 34 2710 a ČSN 73 0875, v návaznosti na ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804, a s ohledem na význam a rozsah výrobny a rozvodny. Čl.10.2 se týká "Elektrické zabezpečovací signalizace", a stanoví: Pro zamezení vzniku nežádoucích osob do důležitých objektů výroben a rozvoden je instalována elektrická zabezpečovací signalizace. Rozsah zařízení je úměrný významu objektu. ČSN 33 3270 byla vydána v září 1992
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz