Označení:

ČSN 333431-2-8 (333431)

Datum vydání:

01.10.2005

Název:

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-8: Prostředí - Krátkodobé poklesy a krátká přerušení napětí ve veřejných napájecích sítích s výsledky statistického měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

Katalogové číslo:

74053

Čárový kód:

8590963740539

Anotace normy:

Tato technická zpráva popisuje elektromagnetické rušivé jevy krátkodobých poklesů a krátkých přerušení napětí prostřednictvím popisu jejich zdrojů, účinků, ochranných opatření, metod měření a výsledků statistic-kého měření. Krátkodobé poklesy a krátká přerušení napětí jsou diskutovány zejména jako jevy pozorované ve veřejných napájecích sítích, které mají účinek na elektrická zařízení odebírající energii z těchto napájecích sítí


Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz