Označení:

ČSN 333516 (333516)

Datum vydání:

01.06.1997

Název:

Předpisy pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah.

Katalogové číslo:

21584

Čárový kód:

8590963215846

Anotace normy:

Tato norma platí pro navrhování, výstavbu, provoz a údržbu trakčních vedení tramvajových drah a trolejbusových drah se jmenovitým napětím do 1 kV. Norma platí pro nová zařízení a pro přestavby trakčního vedení.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz